#dekarbonizacja

Seminarium CCUS.pl, maj 2024 – PODSUMOWANIE

W drugiej połowie maja 2024 r. odbyło się w Krakowie ostatnie z zaplanowanych seminariów w ramach projektu CCUS.pl, poświęcone tym razem tematom śladu węglowego, technologii utylizacji CO2 i akceptacji społecznej dla technologii CCUS. Wydarzenie było zorganizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Fundację WiseEuropa.