Dialog

Projekt CCUS.PL na konferencji CPOTE2022

W dniach 20-23 września w Warszawie odbyła się hybrydowa konferencja 7th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering Towards sustainable & decarbonized energy system (CPOTE 2022). W ramach specjalnie dedykowanej sesji, konsorcjum wdrażające projekt CCUS.pl zaprezentowało wyniki fazy A.

Paweł Gładysz, Rzecznik i Kierownik zarządzający projektem CCUS.pl, opowiedział o procesie modelowania, symulacji i oceny klastrów CCUS. Przedstawił również model paliwowo-energetyczny na poziomie krajowym i zaprezentował przemysłowe projekty w Polsce. Modelarze think-tanku WiseEuropa, Michał Rubaszek i Marcin Jaskólski, przybliżyli słuchaczom model przepływu energii (POL-TIMES) oraz sektorowy model makroekonomiczny CGE-CCS. Opisali oni strukturę modeli i wyzwania napotkane w modelowaniu wpływu wprowadzenia technologii CCUS na gospodarkę – również te, które potencjalnie mogą wystąpić w przyszłości. Na koniec Kamil Laskowski z WiseEuropa opowiedział o siostrzanym projekcie CCS4CEE, który obejmuje zasięgiem 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej.  

Projekt CCUS.pl spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy stacjonarnych i online. To dobra zapowiedź przed kolejną fazą prac, w którą właśnie wkroczył.  

Nagranie z całej sesji dostępne jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=a0OhxELgBUY