Dialog

Seminarium: “Technologie wychwytu CO2 w energetyce i przemyśle” – ZAPOWIEDŹ

Zapraszamy Państwa na pierwsze z serii zaplanowanych otwartych seminariów, zatytułowane “Technologie wychwytu CO2 w energetyce i przemyśle”. Odbędzie się ono w dniach 13-14 kwietnia 2023 r. (czwartek-piątek) w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ul. Czarnowiejska 10).

Podczas seminarium przedstawione zostaną aspekty związane z implementacją technologii wychwytu CO2 dla źródeł w energetyce zawodowej i przemyśle, jak również kwestie finansowania tych projektów. Zaplanowano również dwa panele dyskusyjne, podczas których przedstawimy aktualną ofertę technologiczną, jak również omówimy status projektów wychwytu CO2 w Polsce i na świecie. Wnioski z tego spotkania zostaną zawarte w raportach projektu CCUS.pl, które stanowić będą uzupełnienie przygotowywanej w jego ramach strategii rozwoju tych technologii w Polsce.    

Agenda:

13.04.2023, czwartek

10:00 – 10:30:       

 • Prof. Wojciech Nowak: Powitanie uczestników seminarium.
 • Dr inż. Paweł Gładysz: Przedstawienie agendy seminarium i wprowadzenie do projektu CCUS.pl.

10:30 – 11:00:

 • Prof. Marek Ściążko: Status technologii CCUS na świecie i działania podejmowane w Polsce

11:00 – 11:30: Przerwa kawowa

11:30 – 14:00

 • Paweł Gładysz: Technologie wychwytu CO2 w energetyce i przemyśle.
 • Prof. Tomasz Chmielniak: Rola technologii węglowych z CCS w transformacji energetycznej Polski.
 • Grzegorz Pokrzywka, Marek Malciak (KKG): Aspekty prawne rozwoju technologii CCS w Polsce
 • Krzysztof Kobyłka, Kamil Laskowski (WiseEuropa): Możliwości finansowania projektów CCS w Polsce.

14:00 – 15:00: Przerwa lunchowa.

15:00 – 16:00: Panel dyskusyjny nr 1 – rozwiązania technologiczne w obszarze wychwytu CO2 (moderator: Paweł Gładysz):

 • Maciej Malicki (Air Liquide Polska): Technologia CryoCap firmy Air Liquide.
 • Lucyna Więcław-Solny (Instytut Technologii Paliw i Energii): Komercyjne technologie aminowe usuwania CO2 z gazów procesowych.
 • Boguław Krztoń (Sumitomo SHI FW): Technologie wychwytu CO2 w pętli chemicznej i pętli wapniowej.
 • Patryk Suchodolski (Górażdże Cement): Projekt ACCSESS i pilotowa technologia wychwytu CO2 w Cementowni Górażdże.

14.04.2023, piątek

10:00 – 10:15:       

 • Wojciech Nowak: Powitanie uczestników i podsumowanie pierwszego dnia seminarium.

10:15 – 11:00:

 • Stanisław Nagy: Aspekty technologiczne transportu i składowania CO­2.

11:00 – 11:30: Przerwa kawowa i sesja networkingowa.

11:30 – 13:30: Panel dyskusyjny nr 2 – status projektów wychwytu CO2 w Polsce i na świecie (moderator: Prof. Marek Ściążko):

 • Arkadiusz Kamiński (PKN ORLEN): tbd
 • Tomasz Ślęzak (ArcelorMittal Poland): Rola technologii CCS w grupie ArcelorMittal
 • Radosław Żydok (KGHM Polska Miedź.): Taksonomia UE jako aktywator CCS w hutnictwie miedzi.
 • Marek Froehlich (Veolia): Strategia Grupy Veolia w zakresie technologii CCS/U.
 • Stanisław Sobczyk (Lafarge Cement): Integracja technologii CryoCap w cementowni Lafarge i projekty GO4ECOPLANET oraz ECO2CEE.
 • Waldemar Szulc (Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie): Wnioski i rekomendacje ze studiów wykonalności dla implementacji technologii CCS w krajowej energetyce.
 • Jan Deja (Stowarzyszenie Producentów Cementu): Strategia CCS dla krajowego przemysłu cementowego.

13:30 – 14:00:

 • Paweł Gładysz: Zaproszenie do współpracy w ramach projektu i klastra CCUS.pl.
 • Wojciech Nowak: Zakończenie seminarium i podziękowania.

14:00 – 15:00: Przerwa lunchowa.

Seminarium odbywa się w ramach projektu “Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS – CCUS.pl” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG III.