Dialog

Warsztat „CCS – od pomysłu do instalacji. Jak przedsiębiorca może wdrożyć technologię CCS?” – podsumowanie

W maju 2023 r. w pomieszczeniach Lafarge Cementowni Kujawy w Bielawach odbył się warsztat pt. „CCS – od pomysłu do instalacji. Jak przedsiębiorca może wdrożyć technologię CCS?”, zorganizowany w ramach siostrzanego projektu CCS4CEE: Building momentum for the long-term CCS deployment in the CEE region. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, duńskiego Ministerstwa Klimatu i Energii, przemysłu, uczelni czy instytucji finansujących. Nie zabrakło również ekspertów projektu CCUS.pl.  

Dr Paweł Gładysz (Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Rzecznik i Kierownik zarządzający projektem CCUS.pl, wygłosił prezentację „O innych technologiach wychwytu CO2, w tym dla innych branż, nie tylko cementowej”, zaś prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) omówił możliwości transportowe CO2 oraz potencjał geologicznego składowania CO2 w strukturach wodonośnych w rejonie Włocławka.  

Bardzo istotną dla wszystkich obecnych na warsztacie kwestię poruszył dr Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, który przedstawił aspekty prawne składowania CO2 w kontekście ostatniej zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze.