Dialog

Seminarium: ślad węglowy, technologie utylizacji CO2 i akceptacja społeczna dla technologii CCUS

W imieniu prof. Wojciecha Nowaka, kierownika projektu „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS (CCUS.pl)”, zapraszamy Państwa na kolejne dwudniowe seminarium projektu CCUS.pl, którego tematem przewodnim są ślad węglowy, technologie utylizacji CO2 oraz akceptacja społeczna dla technologii CCUS.

Seminarium odbędzie się w dniach 20 – 21 maja 2024 roku w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ul. Czarnowiejska 36).

·         termin: 20-21 maja 2024 roku

·         miejsce: Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej (Kraków, ul. Czarnowiejska 36)

·         rejestracja:  https://forms.office.com/e/j5d1A5h9fj

·         termin rejestracji i otrzymania potwierdzenia: 17.05.2024

Celem projektu CCUS.pl jest przygotowanie strategii dla rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce wraz z projektami adekwatnych zmian legislacyjnych. Ponadto, w ramach projektu prowadzone są działania upowszechniające oraz networkingowe dla interesariuszy technologii CCUS w Polsce.

Poniżej znaleźć mogą Państwo ramowy plan całego wydarzenia w Krakowie:

20.05.2024 (poniedziałek)

·         10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników.

·         11:00 – 11:15 Powitanie uczestników seminarium oraz wprowadzenie do tematyki projektu CCUS.pl.

·         11:15 – 11:30 Omówienie nadchodzących działań w ramach projektu CCUS.pl.

·         11:30 – 13:30 Ślad węglowy dla technologii CCUS – rola technologii, ich perspektywa i najważniejsze wyzwania.

·         13:30 – 14:30 Przerwa lunchowa.

·         14:30 – 15:30 Technologie gospodarczego wykorzystania dwutlenku węgla – przegląd rozwiązań i ocena potencjału.

·         15:30 – 16:00 Najważniejsze projekty z obszaru utylizacji dwutlenku węgla w Polsce, Europie i na świecie.

21.05.2024 (wtorek)

·         9:00 – 9:15 Powitanie uczestników seminarium.

·         9:15 – 9:45 Prezentacja wyników badania akceptacji społecznej dla technologii CCUS w Polsce w ramach projektu CCUS.pl.

·         9.45 – 11:00 CCUS akceptowalny społecznie? Wnioski i rekomendacje z najnowszego badania opinii społecznej (panel dyskusyjny).

·         11:00 – 11:10 Podsumowanie dyskusji oraz zapowiedź raportu dot. diagnozy społecznej dla technologii CCUS.pl.

·         11:10 – 11:40 Przerwa kawowa.

·         11:40 – 12:40 Język skutecznych kampanii społecznych (panel dyskusyjny).

·         12:40 – 14:00 Jak rozmawiać o CCUS? Aspekty kształtujące opinię społeczną (warsztaty).

·         14:00 – 14:10 Podsumowanie i zakończenie spotkania, zaproszenie na nadchodzące wydarzenia.