Dialog

CCUS.pl na Polskim Kongresie Klimatycznym 2023 – podsumowanie

Tegoroczna edycja Polskiego Kongresu Klimatycznego, która odbyła się w dniach 16-17 marca, była poświęcona wyzwaniom klimatyczno-energetycznym rozważanym w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej naszego regionu.  

Zagadnienia, które zostały poruszone podczas wydarzenia, dotyczyły szeroko pojętych rozwiązań uwzględniających nie tylko najważniejsze instytucje Unii Europejskiej, ale również tych traktujących o sposobie zagospodarowania terenów zielonych, elektromobilności, budownictwie ekologicznym, możliwości finansowania inwestycji środowiskowych, standardach ESG w zarządzaniu organizacją, a także trendach panujących w energetyce. 

Dwa dni Kongresu zostały wypełnione dwudziestoma panelami dyskusyjnymi, w których  udział wzięli wybitni eksperci, polscy i zagraniczni, reprezentujący jednostki samorządowe i biznesowe, fundacje oraz stowarzyszenia. Wśród tego grona znaleźli się również przedstawiciele CCUS.pl: Krzysztof Kobyłka (WiseEuropa), który moderował panel  dyskusyjny „Rola technologii CCUS w dążeniu do neutralności klimatycznej” oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Ściążko (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). W panelu wzięli również udział: 

Xavier Guesnu, Prezes Lafarge; 

Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN S.A.; 

Maciej Malicki, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Large Industries Air Liquide Polska Sp. Z o.o. 

Powodów do radości mamy jednak więcej – pierwszego dnia Kongresu Fundacja WiseEuropa otrzymała tytuł Lidera Transformacji Energetycznej 2023 za projekt “Strategia rozwoju technologii i wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 oraz pilotaż polskiego klastra CCUS”. Jest to sukces partnerów projektu: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  

Jeszcze raz dziękujemy za to wspaniałe wyróżnienie!