Dialog

Seminarium “Transport i składowanie CO2 oraz diagnoza CCUS w Polsce” – ZAPOWIEDŹ

W imieniu prof. Wojciecha Nowaka, kierownika projektu „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS”, zapraszamy Państwa na kolejne z serii zaplanowanych otwartych seminariów, zatytułowane “Transport i składowanie CO2 oraz diagnoza technologii CCUS w Polsce”.

 

Odbędzie się ono w dniach 16-17 listopada 2023 r. (czwartek-piątek) w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ul. Czarnowiejska 36, budynek C-6).

Podczas seminarium przedstawione zostaną aspekty związane z zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi transportu i składowania (magazynowania) CO2. W drugim dniu przedstawione zostaną wyniki i wnioski z analiz w obszarze roli technologii CCUS w dekarbonizacji sektora energetycznego oraz przemysłu. Zaplanowano także dwa panele dyskusyjne, podczas których omówione zostaną krajowe projekty w obszarze składowania CO2, jak również potencjalne kontrybucje technologii CCUS w dekarbonizacji przedsiębiorstwa w Polsce. Wnioski z tego spotkania zostaną zawarte w raportach projektu CCUS.pl, które stanowić będą uzupełnienie przygotowywanej w jego ramach strategii rozwoju tych technologii w Polsce. Agenda spotkania dostępna jest poniżej.

Aktualizacja: rejestracja zakończona. 

 

AGENDA

16.11.2023, czwartek

11:00 – 11:30:

 • Prof. Wojciech Nowak (AGH): Powitanie uczestników seminarium.
 • Dr inż. Paweł Gładysz (AGH): Przedstawienie agendy seminarium i wprowadzenie do projektu CCUS.pl.

11:30 – 12:00:

 • Dr inż. Paweł Gładysz (AGH): Wprowadzenie do tematyki wychwytu CO2 z przemysłu i energetyki jako pierwszego elementu łańcucha CCUS.

12:00 – 13:00: Przerwa lunchowa.

13:00 – 15:00:

 • Prof. Barbara Uliasz-Misiak (AGH): Wymagania odnośnie do bezpieczeństwa procesu geologicznego składowania CO2 w strukturach aquiferowych i wyeksploatowanych złożach gazu w świetle zmian w Prawie Geologicznym i Górniczym.
 • Prof. Dariusz Wojakowski (AGH): Wyzwania związane z procesem komunikacji społecznej w zakresie technologii geologicznej sekwestracji CO2.
 • Dr inż. Tomasz Włodek (AGH): Wyzwania związane z procesem projektowania, budowy i eksploatacji wysokoprężnych rurociągów do transportu CO2.
 • Dr inż. Bartosz Papiernik (AGH): Informacja geologiczna i proces koncesyjny związany z procesem geologicznej sekwestracji CO2.
 • Dr inż. Łukasz Klimkowski (AGH): Inżynierskie i geologiczne spojrzenie na procesy oceny pojemości składowania w strukturach wodonośnych i pogazowych.

15:00 – 15:30: Przerwa kawowa.

15:30 – 16:30: Panel dyskusyjny:

 • Problem akceptacji społecznej w świetle niskiej znajomości technologii CCS wśród społeczeństwa
 • Negatywna rola NGO w zakresie komunikacji społecznej na przykładzie kampanii dezinformacji LNG, składowania CO2, zagospodarowania gazu ze złóż niekonwencjonalnych, energetyki nuklearnej i energetyki wiatrowej.
 • Etapowanie procesów inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury szkieletowej do transportu.
 • Etapy rozpoznania struktur aquiferowych do geologicznej sekwestracji CO2 w świetle wymagań koncesyjnych polskiego prawa i dyrektywy CCS EU.

17.11.2023, piątek

10:00 – 10:15: Prof. Wojciech Nowak (AGH): Powitanie uczestników i podsumowanie pierwszego dnia seminarium.

10:15 – 11:30:

 • Maciej Giers, Kamil Laskowski (WiseEuropa): CCUS w świetle zmian w Unii Europejskiej – jak Net Zero Industry Act i inne dokumenty zmienią otoczenie technologii w UE?
 • Grzegorz Pokrzywka (Kubas Kos Gałkowski): CCUS w polskich dokumentach strategicznych w świetle aktualizacji KPEiK i PEP2040

11:30 – 12:00: Przerwa kawowa.

12:00 – 13:30:

 • Jurand Skrzypek (WiseEuropa): Prezentacja postępów projektu CCUS.pl w obszarze strategii dla technologii CCUS w Polsce.
 • Maciej Giers (WiseEuropa): Dyskusja plenerowa nt. przedstawionych wniosków z dotychczasowych analiz strategicznych technologii CCUS w Polsce.

13:30 – 14:30: Przerwa lunchowa.

14:30 – 15:15: Warsztaty:

 • Wyzwania dla rozwoju technologii CCUS w Polsce – aspekty techniczne, ekonomicznej, polityczne i społeczne.
 • Holistyczne spojrzenie na wdrożenie technologii CCUS przy jednoczesnym adresowaniu wyzwań o charakterze technicznym, ekonomicznym, politycznym oraz społecznym.

15:15 – 15:30

 • Kamil Laskowski (WiseEuropa) i Paweł Gładysz (AGH): Propozycja listu do administracji rządowej w sprawie dalszego wsparcia dla technologii CCS.

15:30 – 16:15

 •  Paweł Gładysz (AGH): Hub opolsko-śląski technologii CCS – studium przypadku dla projektu CCUS.pl. Zaproszenie do współpracy w ramach projektu i klastra CCUS.pl.
 • Prof. Wojciech Nowak (AGH): Zakończenie seminarium i podziękowania.